(044) 538-1588
всі способи зв'язку
та вирішення проблем
UA| RU
 
 
  1gb - .net, ASP, Windows, Apache, PHP хостинг

Регламент реєстрації доменних імен

1. Основні визначення та терміни

DNS – комп'ютерна розподілена система для отримання інформації про домени.

WHOIS – спеціалізований програмно-апаратний комплекс у мережі Інтернет, при звернені до якого визначеним способом можна отримати інформацію про доменне ім'я.

Адміністратор домену – особа, що здійснює заходи з керування доменом та забезпечення його працездатності.

Адміністратор публічного домену – особа, що здійснює заходи з адміністративного супроводу публічного домену та забезпечення його працездатності.

Адміністрування домену – визначення порядку використання доменного імені.

Видалення доменного імені – процедура відзиву права керування доменним ім'ям та видалення інформації про доменне ім'я з відповідного Реєстру.

Відновлення доменного імені – процедура припинення видалення доменного імені та поновлення права керування доменним ім'ям адміністратору домену.

Делегування доменного імені – передача прав керування доменним ім'ям в інтересах Реєстранта шляхом створення запису про сервери доменних імен, які забезпечують адресування відповідного імені цього домену, і які (сервери) належать та/або використовуються особами, що несуть відповідальність за функціонування цього домену.

Домен (доменна зона) – символьне позначення областей в мережі Інтернет, що базується на ієрархічній структурі, що дозволяє визначити доменні імена.

Доменне ім'я – унікальне символьне позначення, яке служить для адресації вузлів мережі Інтернет і розташованих на них мережевих ресурсів (веб-сайтів, серверів електронної пошти, мережевих сервісів) в зручній для людини формі.

Оператор реєстру – особа, що здійснює заходи з технічного супроводу Реєстру.

Перереєстрація доменного імені – процедура зміни реєстранта доменного імені, передачі прав та обов'язків, що виникають у зв'язку з використанням доменного імені.

Продовження реєстрації доменного імені – процедура продовження терміну дії прав розпоряджатися доменним ім'ям.

Приватне доменне ім'я – доменне ім'я, що делеговано в інтересах окремої особи, Реєстранта доменного імені.

Публічний домен – домен, що делеговано в інтересах визначеної чи невизначеної спільноти, який керується за певними правилами та Регламентами.

Регламент домену – документ, що визначає та описує процедури, правила та порядок дій з реєстрації, делегування, адміністрування та супроводження доменних імен у відповідному публічному домені та опублікований Адміністратором публічного домену в мережі Інтернет та є публічно доступним.

Реєстр – інформаційно-технічна система обробки даних, що містить інформацію про доменні імена, адреси мережі, Реєстраторів, Реєстрантів та контактних осіб Реєстрантів.

Реєстрант – особа, в інтересах якої здійснюється реєстрація та делегування приватного доменного імені.

Реєстратор – особа, що надає послуги, необхідні для технічного забезпечення реєстрації, делегування та функціонування доменного імені.

Реєстрація доменного імені – комплекс технічних заходів з утворення запису про доменне ім'я в Реєстрі.

Сервер доменних імен – спеціалізований програмно-апаратний комплекс в мережі Інтернет, що згідно із стандартами Інтернет забезпечує адресування доменних імен.

Трансфер доменного імені – процедура зміни Реєстратора доменного імені.

2. Загальні положення

   2.1. ТОВ «ХОСТЛАБ» (надалі Виконавець) здійснює діяльність з реєстрації та супроводу доменних імен на підставі договорів з відповідними Адміністраторами публічних доменів, Операторами Реєстрів, Реєстраторами.

   2.2. Виконавець надає послуги Замовнику, що заключив з Виконавцем у письмовій формі або шляхом акцепту публічної оферти Договір про надання послуг та зареєстрував особистий кабінет на веб-сервері Виконавця за адресою https://www.1gb.ua/reg . Під час реєстрації Замовник встановлює або отримує індивідуальні параметри доступу до особистого кабінету (логін та пароль), самостійно забезпечує їх конфіденційність, несе відповідальність за усі дії, що виконуються з використанням параметрів доступу.

   2.3. При реєстрації особистого кабінету Замовник дає згоду на обробку своїх персональних даних. Текст згоди опубліковано на веб-сервері Виконавця за адресою https://www.1gb.ua/pd.agreement . У випадку передачі Замовником персональних даних третіх осіб, він гарантує, що ці дані були отримані та передані з дотриманням вимог чинного законодавства України та/або Загального регламенту про захист даних і не порушують права третіх осіб.

   2.4. Замовлення послуги є беззаперечною згодою Замовника з Регламентами, Правилами, Умовами, документами, інструкціями і процедурами прийнятими ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), Адміністраторами відповідних публічних доменів та Виконавцем (див. розділ 10 цього Регламенту).

3. Реєстрація та делегування доменного імені

   3.1. Реєстрація доменного імені виконується Виконавцем за умови отримання ним від Замовника замовлення на відповідну послугу, відповідно до розділу 4.3 Договору.

   3.2. Замовлення послуги реєстрації доменного імені є офіціальним твердженням Замовника про те, що наскільки Замовнику відомо, ні делегування доменного імені, ні спосіб прямого чи непрямого використання цього доменного імені Замовником не порушує прав та законних інтересів третіх осіб, у тому числі прав інтелектуальної власності.

   3.3. Замовлення послуги реєстрації доменного імені є офіціальним твердженням Замовника про те, що інформація про Замовника, що надана ним Виконавцю для реєстрації доменного імені є повною, правдивою та точною. Замовник зобов'язується своєчасно сповіщати Виконавця про зміни такої інформації з метою збереження її повноти, правдивості та точності протягом усього строку делегування домену.

   3.4. Невиконання Замовником пп.3.2.,3.3. цього Регламенту є підставою для відміни делегування доменного імені.

   3.5. Реєстрація доменного імені виконується Виконавцем, якщо вона не суперечить Регламентам, Правилам та Умовам відповідного публічного домену.

   3.6. Реєстрація доменного імені виконується Виконавцем за умови надання Замовником усіх даних, необхідних для такої реєстрації.

   3.7. Під час реєстрації доменного імені Виконавець вносить до відповідного Реєстру інформацію про Замовника (Реєстранта) доменного імені.

   3.8. Умовою делегування доменного імені є наявність двох чи більше серверів доменних імен, що містять інформацію про доменне ім'я, яке делегується. У випадку відсутності таких серверів доменних імен у Замовника, Виконавець може надати можливість використання власних серверів доменних імен та надати Замовнику можливість керування інформацією про доменне ім'я, що делегується, на власних серверах доменних імен.

   3.9. Реєстрація доменного імені виконується звичайно протягом 1-2 годин з моменту отримання замовлення Виконавцем та сплатою відповідної послуги, якщо інше не регламентується Регламентами, Правилами та Умовами відповідного публічного домену.

   3.10. Послуга реєстрації доменного імені вважається наданою з моменту внесення інформації про доменне ім'я до відповідного Реєстру та отриманням Виконавцем сповіщення про успішну реєстрацію доменного імені від відповідного Реєстру.

4. Продовження реєстрації доменного імені

   4.1. Продовження реєстрації доменного імені виконується Виконавцем за умови отримання ним від Замовника замовлення на відповідну послугу, відповідно до розділу 4.3 Договору.

   4.2. Програмно-апаратний комплекс Виконавця надає можливість замовити продовження реєстрації доменного імені у особистому кабінеті Замовника за 30 календарних днів до завершення строку реєстрації доменного імені.

   4.3. У випадку, коли продовження реєстрації доменного імені не замовлено, програмно-апаратний комплекс Виконавця надсилає електронною поштою Замовнику повідомлення про спливання строку реєстрації домену та необхідність продовження реєстрації доменного імені з інтервалом у 10 днів.

   4.4. У випадку, якщо Замовником не було замовлено та сплачено послугу з продовження реєстрації доменного імені та строк реєстрації доменного імені сплинув, виконується блокування доменного імені шляхом відміни його делегування (видалення інформації про сервери доменних імен доменного імені або скеровуванням доменного імені на веб-сторінку з інформацією про закінчення строку реєстрації доменного імені).

   4.5. У випадку, якщо Замовником не було замовлено та сплачено послугу з продовження реєстрації доменного імені та строк реєстрації доменного імені сплинув, доменне ім'я може бути видалене у будь-який момент після закінчення цього строку.

   4.6. З метою запобігання небажаного видалення доменного імені, Виконавець понад своїх зобов'язань надає Замовнику можливість продовження реєстрації доменного імені протягом певного терміну (звичайно 25-35 календарних днів, залежно від доменної зони) після закінчення строку реєстрації доменного імені. Ця можливість не є гарантованою та може бути відмінена у будь-який момент.

   4.7. Послуга продовження реєстрації доменного імені вважається наданою з моменту внесення інформації про новий строк реєстрації доменного імені до відповідного Реєстру та отриманням Виконавцем сповіщення про успішне виконання продовження реєстрації доменного імені від відповідного Реєстру.

5. Видалення та відновлення доменного імені

   5.1. У випадку, якщо Замовником не було своєчасно замовлено та сплачено послугу з продовження реєстрації доменного імені та строк реєстрації доменного імені сплинув, та сплинув термін, зазначений у п.4.6. цього Регламенту, починається процедура видалення доменного імені.

   5.2. Процедура видалення доменного імені виконується згідно Регламентів відповідних публічних доменів.

   5.3. У випадку, якщо за Регламентом відповідного публічного домену процедура видалення доменного імені має розпочинатися Реєстратором (Виконавцем), Виконавець розпочинає таку процедуру після спливання 25 календарних днів з моменту закінчення строку реєстрації доменного імені.

   5.4. Видалення доменного імені може виконуватися деякого терміну (звичайно від 30 до 90 днів) та не є гарантією надходження домену до вільної реєстрації після завершення процедури видалення.

   5.5. У випадку, коли така можливість передбачена Регламентом відповідного публічного домену, Виконавець понад своїх зобов'язань може надати Замовнику послугу з відновлення доменного імені. Ця можливість не є гарантованою та може бути відмінена у будь-який момент.

   5.6. Послуга відновлення доменного імені вважається наданою з моменту відновлення інформації про реєстрацію доменного імені у відповідному Реєстру та отриманням Виконавцем сповіщення про успішне виконання відновлення доменного імені від відповідного Реєстру.

6. Перереєстрація доменного імені

   6.1. Перереєстрація доменного імені виконується за письмовим зверненням Реєстранта доменного імені.

   6.2. Перереєстрація доменного імені виконується згідно Регламентів відповідних публічних доменів.

   6.3. Перереєстрація доменного імені може бути виконана лише на особу, що виконала умови розділу 2 та пп.3.2., 3.3. цього Регламенту та надала інформацію, необхідну для обслуговування відповідного доменного імені.

   6.4. Процедура перереєстрації доменного імені та шаблони письмових звернень наведені на веб-сервері Виконавця за адресою https://www.1gb.ua/chreg.domain .

7. Трансфер доменного імені

   7.1. Трансфер доменного імені від іншого Реєстратора до Виконавця.

      7.1.1. Трансфер доменного імені від іншого Реєстратора до Виконавця виконується за зверненням особи, що виконала умови розділу 2 та пп.3.2., 3.3. цього Регламенту та надала інформацію, необхідну для обслуговування відповідного доменного імені.

      7.1.2. Процедура трансферу доменного імені від іншого Реєстратора до Виконавця наведена на веб-сервері Виконавця за адресою https://www.1gb.ua/transferin.domain .

      7.1.3. Послуга трансферу доменного імені від іншого Реєстратора вважається наданою з моменту внесення до відповідного Реєстру інформації про те, що Виконавець (або відповідний Реєстратор) є поточним Реєстратором доменного імені та отриманням Виконавцем сповіщення про успішне виконання трансферу доменного імені від відповідного Реєстру.

   7.2. Трансфер доменного імені від Виконавця до іншого реєстратора.

      7.2.1. Трансфер доменного імені від Виконавця до іншого реєстратора за письмовим зверненням Реєстранта доменного імені.

      7.2.2. Трансфер доменного імені від Виконавця до іншого реєстратора виконується згідно Регламентів відповідних публічних доменів.

      7.2.3. Процедури трансферу доменного імені від Виконавця до іншого реєстратора та шаблони письмових звернень наведені на веб-сервері Виконавця за адресою https://www.1gb.ua/transferout .

8. Особливості реєстрації та обслуговування доменних імен у різних публічних доменах

   8.1. Особливості реєстрації та обслуговування доменних імен у різних публічних доменах зазначені на веб-сервері Виконавця за адресою https://www.1gb.ua/domain.spec .

9. Вирішення доменних спорів.

   9.1. Досудове вирішення доменних спорів для доменів в ряді українських доменних зон проводиться на підставі стандартної єдиної політики вирішення доменних спорів UA-DRP. Перерлік доменних зон, які підпадають під політику UA-DRP, опис процедури та єдині правила вирішення спорів щодо доменних імен, наведені на веб-сервері Виконавця за адресою http://www.1gb.ua/ua-drp .

   9.2. Виконавець, Адміністратор і Оператор реєстру не несуть відповідальності, щодо наслідків використання або неправомірного використання доменних імен Замовником, у тому числі перед третіми особами, а також, щодо порушення Замовником прав третіх осіб.

   9.3.  За результатами вирішення доменних спорів згідно політики UA-DRP, Замовник не має права вимагати від Виконавця відшкодування будь-яких виплат, витрат чи втрат, понесених в процесі таких спорів, в тому числі за раніше надані послуги по реєстрації та/або продовженню реєстрації доменних імен.

10. Посилання на Регламенти, Правила, Умови публічних доменів та сервісів

   10.1. https://hostmaster.ua/policy/ua

   10.2. https://hostmaster.ua/policy/2ld.ua/

   10.3. https://drs.ua/rus/policy/bizua.html

   10.4. https://drs.ua/rus/policy/coua.html

   10.5. http://www.crimea.ua/doc/Reglament_of_CRIMEA.UA.pdf

   10.6. https://www.coordinator.ua/coo/?policy

   10.7. http://nic.dp.ua/pravila.html

   10.8. http://nic.lviv.ua/документи/

   10.9. http://ns.od.ua/Policy_of_ODESSA.UA-OD.UA.htm

   10.10. http://cv.ua/Reglament_chernivtsi_ua.pdf

   10.11. http://www.rift.org.ua/Reglament_rivne_ua.pdf

   10.12. http://www.icann.org/ru/help/dndr

   10.13. http://www.cctld.ru/files/pdf/docs/rules_ru-rf.pdf?v=2

   10.14. http://www.icann.org/en/registrars/registrant-rights-responsibilities-en.htm

   10.15. https://hostmaster.ua/services/

   10.16. http://sunic.ua/uk_UA/page/documents

Бажаєте стати клієнтом нашого хостингу? Спробуйте наші послуги та сервіс.
Тестовий період до 10 днів, OK реєстрація займає всього одну хвилину.
Будемо раді бачити вас нашим клієнтом!
 

Все разделы и статьи

vip_hosting Бажаєте, щоб сайт працював ідеально?
VIP хостинг!

Доступна ціна

 

   
 
Вгору     
Підтримка: support@1gb.ua
інші способи зв'язку
© 2005-2024 1GB Хостинг